Sarkomy

Výzkum

vyzkum - zuzana strizova

MUDr. Zuzana Střížová, PhD

Hlavní koordinátor výzkumu v oblasti sarkomů

Jedním z nejprogresivnějších směrů moderní léčby nádorových onemocnění se v posledním desetiletí stala takzvaná imunoterapie. Imunoterapie je založená na aplikaci látek, které podporují imunitní buňky v zabíjení nádoru, nebo na aplikaci imunitních buněk samotných. V rámci naší výzkumné skupiny rozvíjíme tento směr léčby tím, že analyzujeme nádorové mikroprostředí sarkomů, izolujeme imunitní buňky z těchto nádorů a zkoumáme jejich vlastnosti. Výsledná data pak slouží v vytváření nových terapeutických protokolů preklinického výzkumu. Výzkumné projekty jsou schválené Etickou komisí.

  • Ozaniak A, Hladik P, Lischke R. Successful Restoration of Elbow Extension Using the Latissimus Dorsi Flap: Case Report. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2022 Feb 15;10(2):e4121. doi: 10.1097/GOX.0000000000004121. PMID: 35186647; PMCID: PMC8846349.

  • Ozaniak A, Vachtenheim J Jr, Lischke R, Bartunkova J, Strizova Z. Novel Insights into the Immunotherapy of Soft Tissue Sarcomas: Do We Need a Change of Perspective? Biomedicines. 2021 Aug 1;9(8):935. doi: 10.3390/biomedicines9080935. PMID: 34440139; PMCID: PMC8393686.

  • Ozaniak A, Strizova Z, Hladik P, Lischke R. Novel therapeutic approaches in the treatment of solitary fibrous tumors: A call for a combination therapy. Cancer. 2020 Sep 1;126(17):4068-4069. doi: 10.1002/cncr.33055. Epub 2020 Jul 3. PMID: 32619019.