Sarkomy

Vítejte na informačním webu pro pacienty a lékaře

Správným směrem k léčbě sarkomů měkkých tkání

Co je sarkom

Sarkom je vzácný zhoubný nádor vycházející z pojivové tkáně jako je sval, tuk, chrupavka, kost vazivo, céva nebo nerv. Může se objevit v jakémkoliv věku. Jedná se o zhruba 1% všech zhoubných nádorů u dospělých a o přibližně 15% zhoubných nádorů u dětí a adolescentů. Může se vyskytovat kdekoliv na těle, nejčastěji ovšem postihuje končetiny a trup. Jedná se o širokou skupinu onemocnění, která obsahuje víc než 80 různých histologických podtypů.

Nejčastěji se projevuje jako nebolestivá rezistence na povrchu těla, která se v průběhu času zvětšuje. Hluboce uložené sarkomy bývají dlouhodobě klinicky němé (asymptomatické) a tím pádem můžou dosahovat obrovských rozměrů, zpravidla nad 10cm.

Správně zvolený primární terapeutický postup rozhoduje o osudu pacienta. Pokud je zvolený špatný postup, další změna řešení nebo reoperace již v mnoha případech nemůže změnit průběh nemoci. Naše centrum nabízí komplexní péči v procesu diagnostiky a následně léčby sarkomů měkkých tkání. Je jedním ze 2 referenčních center v ČR pro léčbu sarkomů měkkých tkání

how-can-nurses-improve-patient-satisfaction-

Pro pacienty

Co je to sarkom a jak mám postupovat, pokud mám podezření na sarkom nebo mi již byl diagnostikován?

953439-doctorrepresentationalphoto

Pro lékaře

Důkladná diagnostika a správní primární terapie, je základem úspěšné léčby. Kam můžu pacienta odeslat?

Výzkum

Náš výzkum pomáhá rozšířit poznání v oblasti nádorového mikroprostředí a přispívá k vývoji moderních terapeutických protokolů.