Sarkomy

Pro lékaře

V případě, že jste lékař/lékařka s pacientem, u kterého je podezření nebo mu byl diagnostikovaný sarkom, můžete se obrátit na náš tým.

Objednání nebo konzultace je možná na adrese: info@sarkom.cz nebo telefonicky každou středu mezi 9 – 12 hod. na telefonním čísle: 224 438 073

Abychom Vám uměli co nejlépe poradit, je vhodné, aby byla k dispozici základní anamnéza a vhodné zobrazovací vyšetření (magnetická rezonance u sarkomů končetin a trupu, CT u sarkomů nitrohrudních, nitrobřišních, mediastinálních nebo retroperitoneálních). Tato vyšetření je následně nutné odeslat do elektronického systému ePACS FN Motol.

Na základě těchto vyšetření může být indikována biopsie ložiska. Pro provedení biopsie je nutné u pacientů užívajících přípravky na ředění krve, aby tyto léky vysadili, nebo byli dočasně převedení na nízkomolekulární heparin.

S výsledkem biopsie a po kompletním stagingu onemocnění, je pacient referovaný na multidisciplinárním týmu (sarcoma-board), kde je rozhodnuto o optimální léčbě, eventuálně o způsobu dalšího sledování.

Kontaktovat nás můžete tady zaslání formuláře na adresu  info@sarkomy.cz

České celonárodní klinické doporučené postupy